100 Miili logo

Teedeehituse geodeesia

Teostame töid peamiselt Ida- ja Lääne-Virumaal, aga ootame tellimusi ka mujalt Eestist.

Põhiliselt tegeleme teedeehituse- ja hoonete geodeesiaga, aga ei jää hätta mitte ühegi geodeetilise tööga.

100 Miili

Peamised teenused

  • Topo-geodeetiliste alusplaanide koostamine
  • Hoonete ja vundamentide märkimine
  • Ehitusjärgne mõõdistamine
  • Erinevad teostusmõõdistused
  • Nõuete kohaselt teostusjooniste vormistamine

3D mudelite loomine

Lisaks tegeleme ka mahtude arvutamistega ning masinautomaatika jaoks vajalike 3D mudelite loomisega.

Väikeprojektid ja freesikaardid

Omame pikaaegset kogemust tee-ehituse valdkonnas ning oleme võimelised ka koostama teedeehituslikke väikeprojekte ning freesikaarte.

Arved

Meie koostööpartnerite ja alltöövõtjate kohustus on jälgida ja tagada kõigi riiklike maksude ja arvete õigeaegne kohustuse täitmine.

100 Miili OÜ arved tuleb edastada meilile arved@100miili.ee või saata e-arvena.

Ühes e-kirjas võib olla üks PDF arve ja selle juurde kuuluvad ükskõik, mis formaadis arve lisad.

Maksetähtajaks on vastavalt meie juhtpõhimõtetele 30 päeva, mis hakkab kehtima arve saabumise hetkest, kui ei ole tehtud eraldi kokkuleppeid.

Ebakorrektse maksutähtaja korral ei loeta arvet õigeks ja saadetakse Teile tagasi.